دوره مبتدی پرواز با پاراگلایدر

مباحث آموزش :
پانزده الی ده جلسه دو ساعته به پیشرفت هنرجو بستگی دارد که شامل :
آشنایی با وسـائـل و تجهیزات پــرواز (یک ساعت). –
نحوه پوشیدن هارنس و بستن کارابینهای چتر به هارنس و تمرینات عملی(یک ساعت)
آموزش رفع انحراف در لاینها ( بخاطر اهمیت ویژه در طول دوره این مورد در تمام جلسه های چتر کشی نیز تمرین میشود ) –
هشت جلسه ۲ ساعته تمــرینــات زمینـی چتر کشی ( بلنـد کردن چتر ، کنتـرل ، تغییـر جهـت و ترمز کردن).
فن نزدیک شدن به منطقه فرود و لندینگ آشنــایی بـا ترافیک پترن یا ترافیک هوایی
پنج جلسه پــرواز کـوتـاه در تپه: با انجام عملی ترافیک پترن و نحوه فرود صحیح و آرام بمنظور آمـادگـی کـامل بـرای پــرواز دو نفره آموزشی و سولوئی بنــا به تشخیص مربی
اجرای پرواز دو نفره آموزشی به همراه استاد خلبان:در این مرحله بعد از تک آف از ارتفاع بلند ،فرامین پاراگلایدر بمنظور کنترل آن و حرکت در مسیرپروازی(روت) و ساختن انواع ترافیک پترن با توجه به سرعت و سمت وزش باد ، فاینال ، اپروچ یانزدیک شدن و لندینگ یا فرود در نزدیکی هدف تعیین شده بر روی زمین با نظارت و راهنمائی دقیق استاد خلبان، توسط هنرجو انجام میگیرد.تعداد پرواز بستگی به پیشرفت هنرجو دارد
آموزش استفاده از چتر نجات . آشنائی با مفاهیم اولیه انحرافات در پاراگلایدر
انجام سه مرحله پــرواز بلند (مستقل یا سولو ) از ارتفــاع حـداقـل چهـارصـدمتر
آشنــایی بـا مفـاهیـم اولیــه ایـرودینـامیـک و هواشناسی
مدت آموزش :
هنـرجـو میبـایست حـداکثرظرف دو مـاه دوره را به اتمام برسـاند. (البته بستگی به توافق بعمل آمده با هنرجو در شروع دوره دارد که چگونه میتواند در کلاس بصورت منظم شرکت نماید. این مدت نسبت به وضعیت مناسب جوی ، استعداد و فیزیک هنـرجـو و حضور همه روزه یا یکروز در میان وی در کلاسها میباشد که ممکن است مدت دوره کوتاهتـر شود.

شرایـط ثبـت نـام :

دارا بـودن هیجـده سـال تمـام در صورتی که سن هنر جو کمتر از هیجده سال باشد ارائه تعهد نامه محضری ولی و یا سرپرست قانونی وی به باشگاه الزامی میباشد تا ثبت نام از وی بعمل آید .حد اقل سن ۱۶ سال میباشد.
تعهد نامه ، انجام معاینات پزشکی (معاینات تخصصی قلب و ریه و مغز و اعصاب برای متقاضیان بالای چهل سال الزامی میباشد)، پر کردن فرم ثبت نام ، دو برگ فتوکپی شنـاسنـامه و کارت ملی سه قطعه عکس ۴*۳
تهیه پاراگلایدر و لوازم پروازی در طی دوره به عهده باشگاه می باشد.
هنرجویان بمحض ورود به دوره تحت پوشش بیمه ورزشی سازمان تربیت بدنی قرار خواهند گرفت
در پایان دوره گواهینامه دوره مقدماتی خلبانی پرواز با پاراگلایدر صادره از سوی انجمن ورزشهای هوائی سازمان تربیت بدنی به هنر جویان اعطاء میگردد و همچنین در صورت نیاز هنرجو گواهینامهUSHPA کشور آمریکا و گواهینامه بین للملی FAI نیز از طرف باشگاه صادر میشود