آموزش پاراگلایدر

دوره های آموزشی

آموزش سقوط آزاد

آموزش پاراموتور

اخبار و مقالات

مربیان باشگاه

حمید عمیدی

حمید عمیدی مدرس پیشرفته پاراگلایدر ، پاراموتور ، پاراترایک ، چتربازی سقوط آزاد و اتوماتیک

علیرضا عمیدی

 علیرضا عمیدی مدرس پیشرفته پاراگلایدر ، پاراموتور ، پاراترایک

مجید عمیدی

مجید عمیدی مدرس پیشرفته پاراگلایدر ، پاراموتور ، پاراترایک

مائده مقیمی

مائده مقیمی مدرس پیشرفته پاراگلایدر و کمکی مربی پاراموتور ، پاراترایک